Beschrijving symptomen Post Traumatische Stress Stoornis

A. De persoon is blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis waarbij de volgende punten aanwezig waren:

 • De persoon heeft ervaren, waargenomen of is geconfronteerd met een gebeurtenis of gebeurtenissen die te maken hebben met doodsbedreiging of ernstige verwondingen of een dreiging met fysiek geweld naar zichzelf of anderen.
 • De reactie van de persoon bevatte intense angst.
 • Hulpeloosheid
 • Verschrikking en afgrijzen

opmerking: bij kinderen uit dit zich in ongeorganiseerd en opgewonden gedrag

B. De traumatische gebeurtenis is steeds terugkerend op een van de volgende manieren:

 • Terugkerend en opdringende herhalingen van de traumatische gebeurtenis, inclusief beelden, gedachten of waarnemingen. Opmerking: bij jonge kinderen komen we herhalend speelgedrag tegen waarin thema's of aspecten van het trauma worden uitgedrukt.
 • Terugkerende ellendige dromen over de gebeurtenis. opmerking: bij kinderen komen enge dromen voor zonder herkenbare inhoud.
 • Waarnemen en voelen alsof de traumatische gebeurtenis steeds terugkeert (inclusief herbeleving, illusies, hallucinaties en flashbacks, ook tijdens de daguren waarnemen niet slaapt of alcohol heeft gebruikt). opmerking: bij kinderen kan gebeurtenis gerelateerd gespeeld gedrag naar voren komen
 • Intense psychische stress door blootstelling aan interne en externe factoren die te maken hebben met de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis
 • psychologische reactie op blootstelling aan interne of externe factoren die overeenkomsten vertonen met de oorspronkelijke traumatisch gebeurtenis

C. Consequente vermijding van stimulansen die geassocieerd worden met het trauma en verdoving van algemene reacties(niet aanwezig voor het trauma), aangegeven door de tenminste drie van de volgende punten:

 • Inzet ter vermijding van gedachten en gevoelens of gesprekken die geassocieerd kunnen worden met het trauma
 • Inzet ter vermijding van activiteiten, plaatsen en mensen die herbeleving van het trauma op kunnen roepen
 • Onmogelijkheid om een belangrijk aspect van het trauma te herinneren
 • Duidelijk verminderde interesse in deelname aan belangrijke activiteiten
 • Het gevoel van vervreemding en loskoppeling van anderen
 • Een beperkt gevoel van affectie (bijvoorbeeld de onmogelijkheid om liefde te voelen)
 • Beperkte toekomstverwachting (bijvoorbeeld je verwacht geen carriere te maken, geen huwelijk te hebben, geen kinderen te krijgen of een normaal lang leven te leiden)

D. Consequente symptomen van toegenomen waakzaamheid (niet aanwezig voor het trauma), aangegeven bij minimaal twee van de volgende punten:

 • Moeilijkheid om inslaap te vallen en moeilijkheden met doorslapen
 • Irritatie en woede-uitbarstingen
 • Concentratieproblemen
 • Hyper waakzaamheid
 • Grote schrikachtigheid

E. De de duur van de verstoringen (symptomen uit B, C, D) is meer dan een maand
F. De verstoring veroorzaakt klinische significante stress of verzwakking in sociale, beroepsmatige en andere belangrijke functioneringsgebieden

Definities

 • acuut: de duur van de symptomen is minder dan drie maanden
 • chronisch: de duur van de symptomen is meer dan drie maanden

Wat is DSM IV?

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition  Diagnostische criteria voor de meest algemene mentale ziekten inclusief de omschrijving, diagnose, behandeling en researchresultaten. Dit boek wordt uitgegeven door de ""American Psychiatric Association", Washington D.C., 1994 (laatste versie). Dit  is het belangrijkste diagnoseboek voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg in de USA en wordt ook in Nederland veel gehanteerd.

Bron: DSM IV (1994)