'De menselijke aanraking is een van de beste manieren om stress te verlichten. Zoals een huilend kind troost kan vinden in de armen van de ouders, zoals een zoen of een handdruk een ruzie kan beslechten. Zo kan de simpelste aanraking af en toe wonderen verrichten.'
uit Happinez 2009

Wat biedt De Praktijktuin voor u en uw kind?

Soms ervaart een kind iets in het leven, waar het moeilijk mee om kan gaan. Intuïtief kan het kind zich beschermen, tegen de stress of spanning dat het met zich meebrengt. Het kind kan zich dan anders gaan gedragen: het kind doet bijvoorbeeld dwars, boos, is verdrietig, bang boos of erg stil.
Indien dit zich voordoet bij uw kind merkt u dit op. Wat uw kind in de eerste instantie nodig heeft is begrip en liefdevolle steun. Wanneer het echter niet lukt om zelf uit een probleem te komen, kan het helpen om er samen met een therapeut aan te werken.

Hoe de begeleiding vorm gegeven wordt kunt u samen met uw kind of jongere lezen op de
kinderen en jongeren’ pagina, dat speciaal voor hen is geschreven.  

Indien er sprake is van ‘trauma’ wordt gewerkt middels lichaamsgerichte traumatherapie. Wat deze therapie inhoud kunt u lezen op de 'traumatherapie' pagina.

Ouder en kind therapie

Indien er sprake is van een verstoring in de relatie tussen ouder of verzorger en kind, kan het zijn dat er een negatieve spiraal ontstaat. Hierdoor kan de eigenwaarde van het kind verminderd zijn en daardoor het vertrouwen in zichzelf en de omgeving.
Binnen De Praktijktuin wordt een therapie traject aangeboden, waarin het herstellen van de relatiesfeer tussen ouder of verzorger en het kind centraal staat. Lichaamsgerichte oefeningen kunnen helpen om de ouder of verzorger en kind weer in een positieve relatiesfeer te laten komen. Ouders of verzorgers leren signalen van hun kind te herkennen en hier een adequate reactie op te geven. Het kind leert, dat het zich aan ouders of verzorgers kan toevertrouwen en zich lichamelijk meer zeker voelen, waardoor het vertrouwen en eigenwaarden (weer) zal toenemen.

Psycho-educatie

Binnen De Praktijktuin is het mogelijk om Psycho-educatie sessies aan te bieden aan ouders of verzorgers, zonder een behandeltraject voor het kind of jongere. Wellicht is het kind of jongere elders in behandeling, of is de behandeling afgerond, maar hebben ouders of verzorgers wel behoefte aan ondersteuning of advies. Gedurende de Psycho-educatie sessies, informeer ik ouders of verzorgers over aandoeningen als bijvoorbeeld ADHD, ADD, Autisme of aanverwante contactstoornissen. De oorzaken en symptomen worden besproken en tevens adviezen gegeven hoe ouders of verzorgers het kind of jongere kunnen helpen met de aandoening om te gaan.